FORENINGEN SCT. HANS HAVE

Foreningen blev stiftet i vinteren 2014. Drømmen var at skabe nyt liv på et af de smukkeste steder i Roskilde. Og en forårsdag i maj 2014 åbnede vi for første gang garageportene til vores lille café, i et gammelt traktorværksted, og fyldte drivhusene med økologiske urter. Foreningen har fra starten mødt en rørende og engageret opbakning i lokalmiljøet. Læs foreningens vedtægter her

Bestyrelse

Karin Garde (formand): Tidligere overlæge på Sct. Hans Hospital og nuværende bestyrer af Sct. Hans Museum
Paul Kofoed Christiansen: Tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke
Verner Jensen: Tømrermester
Lone Serverinsen: Tidligere rektor for Den Sociale Højskole i København
Charlotte Gerike: Erhvervskvinde og grundlægger af virksomheden Sneaky Fox
Thomas Bisgaard: Cand. Scient. Pol. Projektchef
Sanne Ebling: Tidligere sygeplejerske på Sct. Hans Hospital
Jette Tygesen: Tidligere direktør i engrosvirksomheden Frydenholm

Daglig ledelse og projektudvikling
Lars Fenger, Stine Goltermann og Katrine Andersen

Drift og projektudvikling
Camilla Riis Ebbesen: Gartner, socialpædagog og naturterapeut

Frivillighedskoordinator
Laura Wang Hansen

Bogholder
Trine Lau Bæk

Gartnermedhjælper og altmuligmand
Martin Olsen

Køkken- og cafémedarbejder
Tine Heinze Engsted

Advisory Board
Trine-Maria Kristensen (Social media) Jens Kristensen (Kok og indehaver af MadRo og Grundsmag) Pernille Fricke (Teamleder Frederiksberg Jobcenter) Jon Ulrik Busk Laursen (fundraising, frivillighed og kommunikation) Gunnar Bjerregaard Nielsen (Miljøkonsulent) Trine Hørdum Grünberger (Vicedirektør og krisecenterleder hos LivaRehab og LivaShelter)

Socialøkonomi
Foreningen Sct. Hans Have er registreret som en socialøkonomisk virksomhed.
Foreningens CVR nr: 35605436
Kontonr: 2280 6889130626

Vision

Fremme af mental sundhed gennem natur, kultur og fællesskaber
I “verdens lykkeligste land” er der mere end 400.000 mennesker, som har behov for antidepressiv-medicin, og der er ifølge Stress Foreningen 35.000 sygemeldinger dagligt p.g.a. stress. Med det afsæt virker det oplagt, at der i et område med 200 års tradition for behandling af psykisk sygdom fokuseres på afstressning, restituering og fremme af den mentale sundhed generelt.

Involvering af patienter, frivillige og udsatte ledige
Projektet har fra starten tiltrukket en stor frivilliggruppe, der har deltaget aktivt i både etableringen og driften af stedet. Det er en central og væsentlig del af Sct. Hans Have at involvere patienter fra Psykiatrisk Center Sct. Hans i arbejdet i foreningen, og vi har som en del af visionen fokus på den afstigmatisering og rehabilitering, der kan opnås, når ressourcesvage og ressourcestærke borgere arbejder sammen om et fælles projekt.

inklusions figur_frivilligtmøde outline

Foreningen_planlægning

“En tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”

[Definition på mental sundhed ifølge WHO, 2001].

”Traditionelt har der ikke været skelnet skarpt mellem begreberne mental sundhed og psykisk sygdom. I WHO’s definition af mental sundhed, som Sundhedsstyrelsen har valgt at lægge vægt på, sættes der imidlertid fokus på trivselsaspektet. I forlængelse heraf er det centralt, at indsatser i relation til mental sundhed ikke kun skal rettes mod patienter med psykisk sygdom eller højrisikogrupper, men også mod fremme af hele befolkningens velbefindende, trivsel og evne til at klare dagligdagens udfordringer”

[“Mental sundhed blandt voksne danskere”, Sunhedsstyrrelsen 2010].