“Mennesker har brug for mennesker”

“Gartneren siger bare – gør det! Hun tror på, at jeg kan, også tror jeg selv på det. Det føles som ’et trin op ad stigen’. Jeg bliver efter frokost, hvor de andre frivillige går hjem, og gør opgaven færdig og vander bedene. Jeg går glad hjem”.

Sct. Hans Have deltager sammen med VeteranHaven i Slagelse i partnerskabet ”Mennesker har brug for Mennesker” sammen med den regionale psykiatri, den kommunale socialpsykiatri og brugere af psykiatrien. Formålet er at skabe bedre trivsel, håb og adgang til diagnosefri fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser. VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN (THE VELUX FOUNDATIONS) støtter indsatsen i årene 2023-25, som sammen med 13 andre projekter under temaet psykisk mistrivsel, bliver evalueret af VIVE.

Oplevelserne i haven har givet Patricia livsmodet tilbage.

“Det mest inspirerende er den ro det giver at være her. Jeg kan se ting vokse og mærke mig selv vokse. Haven giver mig en støtte og en følelse af – du må gerne leve – komme ud af potten og lade dine rødder sprede sig. Det er frihed”.Hensigten med partnerskabet er dels, at skabe håb, trivsel og adgang til fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser, og at udvikle nogle bæredygtige samarbejdsmodeller mellem de forskellige parter.Projektleder Eva Ahrensburg uddyber:”Brugernes egne ønsker spiller en vigtig rolle. Helt fra starten har vi inddraget Psykiatriens bruger- og pårørendepanel, der udtrykte ønsker om flere fællesskaber og aktiviteter i naturen samt at adgangen og invitationen til at komme i haverne blev tydelig. I Slagelse betyder det fx at VeteranHaven kommer og holder oplæg på brobyggercaféen i psykiatrien”.Patricia’s historie viser, at der er meget værdi og potentiale i et brobyggende samarbejde på tværs af sektorer. At tilknytning til fællesskaber, der tager udgangspunkt i at skabe noget sammen, er afgørende for at komme sig oven på eller leve med psykiske lidelser.