Gartnerhuset

Den gamle gartnerbolig er opført i 1815 samtidig med at Bistrup Hovedgård (Slottet) blev åbnet for patienter. Gartnerhuset er således et af de ældste huse i området og er en manifestation af tidligere tiders tro på betydningen af at ’afsindige kunne bevæge sig i fri luft og have legemsarbejde’

Gartnerhuset er opført i stampet lerjord, i den såkaldte Pisé metode og er måske det eneste bevarede hus i Danmark opført på denne måde fra perioden mellem 1800 og 1860. 

Huset gennemgår i 2023 en omfattende restaurering i forbindelse med naturhaveprojektet. Den oprindelige byggeteknik og materialevalg kræver en særligt nænsom arkitektonisk tilgang, idet huset har stået tomt i mange år. 

Gartnerhuset er central i fortællingen om Sct. Hans. Derfor skal huset rumme en udstilling om naturens og selvforsyningens rolle og funktion i forhold til vores mentale sundhed både før og nu. Nationalpark Skjoldungernes land vil også byde velkommen til Nationalparken ved en såkaldt Nationalpark-port.

Efter restaureringen vil det være muligt at leje gartnerhuset til møder, workshops og undervisning.

Gartnerhuset
Tegning udført af landskabsarkitekt Helle Nebelong