Helsehaven

Helsehaven er et haverum, hvor man føler sig tryg, kan slappe af og finde ro. Kombinationen af de tre oplevelsesværdier artsrigt, vildt og fristed, giver tilsammen et helt særligt restituerende miljø. I helsehaven kan man opleve hele Sct. Hans Naturhave på ét sted.

Helsehaven rummer vild og uberørt natur. Man er i naturen på dens betingelser og oplever naturens helende kraft. Man får oplevelsen af at være ”being away”. At være afskærmet og beskyttet. Et fristed, hvor der er rum til blot at betragte, uden at det kræver noget af en selv. Det er her, man ”falder ned” og stimulerer den umiddelbare opmærksomhed ved havens farver, former, rum, lyde, dufte og bevægelser. 

Hjemmehørende buske, træer og stauder og en mangfoldig fauna understøtter naturkvaliteterne i området. Her kan man opleve dådyr, harer, egern, rovfugle og mange andre fugle- og insektarter på tæt hold. Regnvandssøen vil skabe nye og stærke sanseoplevelser og endnu mere biodiversitet i haven. 

En skærmet bålplads og den magiske dome skaber ramme for tryghed og fællesskab. De mange værdier i haven gør helsehaven optimal til haveterapeutiske forløb, workshops og til rekreation. Derfor er det muligt at lukke helsehaven af for andre besøgende.

Tegning udført af landskabsarkitekt Helle Nebelong

Haverummet udvikles i perioden april – juni 2023