10. marts 2023

Persondatapolitik for Fonden Sct. Hans Have

Fonden Sct. Hans Have er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som ven, frivillig eller gæst gør brug af Fonden Sct. Hans Have, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Fonden Sct. Hans Haves behandling af dine personoplysninger. Fonden Sct. Hans Have behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Fonden Sct. Hans Have deles med Mailchimp, Smartplan og Danløn, der er databehandlere.

​1. Hvornår indsamler og anvender Fonden Sct. Hans Have dine personoplysninger

Fonden Sct. Hans Have indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du støtter Fonden Sct. Hans Have, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din støtte, samt for at kunne sende nyhedsbreve med relevante aktiviteter og informationer til dig.

2. Når du tilmelder dig som frivillig i Fonden Sct. Hans Have, indsamles ligeledes en række oplysninger om dig for at kunne administrere vagtplanlægningen, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. I denne forbindelse indsamler Smartplan alene nødvendige oplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer og emailadresse. Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på aktiviteter samt for at kunne modtage til- og frameldinger til vagtplanen og arrangementer.

3. Som ansat i Fonden Sct. Hans Have indsamles en række oplysninger om dig for at kunne udbetale løn. I denne forbindelse indsamler Danløn alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse og kontonummer.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Fonden Sct. Hans Have.

2. Hvornår videregiver Foreningen Sct. Hans Have dine personoplysninger

Fonden Sct. Hans Have kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. leverandører Foreningen Sct. Hans Have samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen Sct. Hans Have for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Foreningen Sct. Hans Have.
  • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab, udsendelse af nyhedsbreve, vagtplanlægning og udbetaling af løn, herunder Mailchimp, Smartplan og Danløn.
  • c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med din støtte til Sct. Hans Have.

3. Hvordan beskytter Fonden Sct. Hans Have dine personoplysninger

Fonden Sct. Hans Have har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Fonden Sct. Hans Haves sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Fonden Sct. Hans Have kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Fonden Sct. Hans Haves sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Fonden Sct. Hans Have behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@scthanshave.dk eller telefonnummer 27 51 90 66.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Fonden Sct. Hans Have har om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Fonden Sct. Hans Have om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

5. Hvor længe opbevarer Fonden Sct. Hans Have dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Fonden Sct. Hans Have gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Fonden Sct. Hans Have) og databehandler (Mailchimp, Smartplan og Danløn) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Fonden Sct. Hans Have ændrer denne persondatapolitik

Fonden Sct. Hans Have opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at fonden overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Fonden Sct. Hans Have løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Fonden Sct. Hans Have dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Fonden Sct. Hans Have på info@scthanshave.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Fonden Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde
Mail: Info@scthanshave.dk / Tlf: 27 51 90 66