Blomsterhaven og Forsythialunden

Blomsterhaven eller den ”regenerative have” er en sanse-have, der giver oplevelser for syns-, høre-, smags- og lugtesansen. Her er mulighed for både grov- og finmotoriske opgaver, der klares af det inkluderende arbejdsfællesskab.

I blomsterhaven produceres blomster i gravefri dyrkningsbede. Her findes insekthoteller og kvashegn. Og det er her vi producerer havens rige kompost. Haven indgår som produktionshave og tilbyder både friske og tørrede blomster og urter til brug i Sct. Hans Have. 

Blomsterhaven er et levende læringsrum for formidling af bæredygtig planteproduktion. Haven dyrkes ud fra permakulturelle og regenerative principper. På den måde opbygges jordens frugtbarhed gradvist i bedene, idet mikrolivet stimuleres og sikrer kulstoflagring og biodiversitet. 

Ved siden af blomsterhaven ligger Forsythialunden, der er Sct. Hans Haves mindste haverum. Haverummet er opkaldt efter den lille lund af forårsblomstrende forsythia og skovbunden er beplantet med krokus. Om foråret lyser de op med deres gule blomsterhav. 

Her bor bierne i de 4 bistader, der er opstillet ved udsigten syd ud over overdrevet. Bierne nyder godt af særligt pil og krokus, som bidrager med pollen, når bierne vågner op til aktivitet i det tidlige forår.

blomsterhaven

Haverummene udvikles i perioden februar – april 2023

Tegning udført af landskabsarkitekt Helle Nebelong