Rundvisning i Sct. Hans Have

Midt i Nationalpark Skjoldungernes Land og smukt placeret ved Roskilde fjord finder du Sct. Hans Have.

På denne rundvisning får du en god forståelse for al livet i Sct. Hans Have. Med tråde tilbage i historien fortæller vi om livet i Sct. Hans Have i dag og den nære fremtid. Og du får en praksisnær forståelse for, hvordan natur og haver kan bidrage til større mental trivsel, men også til hvordan du kan indrette din have til glæde for en frugtbar jord, smagfuld høst og biodiversitet i øvrigt.

Gartneriet med omgivende have har eksisteret lige så længe, som der har været psykiatrisk hospital på Sankt Hans – dvs. i over 200 år. Gartneriet blev udbygget i takt med hospitalet op gennem 1800-tallet og var en integreret del af behandlingen.

En have af denne type er unik i dansk sammenhæng. Der findes ikke mange andre større offentligt tilgængelige haver i Danmark med så mange naturkvaliteter, så bynært og tilgængeligt og med så fine faciliteter til ro, fordybelse, restitution, liv og fællesskab. Og ikke mindst med en sådan historie, og dertil mange borgeres tilknytning til stedet, der er vokset ud af mulden på Sankt Hans.

I dag rummer Sct. Hans have en café, et gartneri og en butik, der med udgangspunkt i stedets særlige historie engagerer frivillige, borgere der står sårbart i deres liv i de mange opgaver i haven og caféen ud fra tankesættet ’the need to be needed’.

I haven dyrker have-hold og gartnere bær, frugt, urter og spiselige blomster til caféen – alt inspireret af økologiske og regenerative principper. På den måde bygger Sct. Hans Have videre på stedets særlige historie.

Haven er netop blevet renoveret. Det nye havedesign har sit afsæt i forskning i menneskers præferencer, når det gælder oplevelser ved færden og ophold i naturen.

Billetindtægten går ubeskåret til havens sociale arbejde – altså til at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for, at mennesker med vidt forskellige baggrunde og ressourcer kan deltage ligeværdigt i arbejdet med at bevare og udvikle haven.

Køb billet her.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *

Name *

Email *

Website